PRIVÉ BELEID

V.O.F. HomageFilm, KVK. 7717950.

Contactgegevens:
HomageFilm is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.homagefilm.nl
06 28 67 64 33
Zowel: Frederik Bandstra als Amar van Dijk is de contactpersoon. Ze zijn te bereiken via
info@homagefilm.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HomageFilm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

HomageFilm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HomageFilm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben op het gebied van persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computers, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

HomageFilm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mailadres de bewaartermijn geldt 12 maanden, uitsluitend om contact op te nemen met desbetreffende.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HomageFilm geeft uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke eisen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking terug te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HomageFilm en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door te sturen. Je kunt een verzoek tot inzien, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek van terugtrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homagefilm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzien door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit voor bescherming van jouw privacy. Wij handelen zo spoedig mogelijk, maar uiteraard binnen vier weken, op jouw verzoek. HomageFilm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen:

HomageFilm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@homagefilm.nl.

Contact

Info@homagefilm.nl

06 - 28 67 64 33
BTW. NL003159133B31
KVK. 77179501